GPLAW - Giải pháp luật

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi


Chiến lược phát triển của Giải Pháp Luật - GP Law xác định rõ ràng tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Đồng thời cũng xác định rõ, cần phát triển cao nhất các giá trị cốt lõi của Giải Pháp Luật - GP Law nhằm tạo dựng niềm tin và duy trì một chiến lược phát triển nhất quán, nhanh chóng vươn tới tầm nhìn và thực hiện thành công sứ mệnh.

1. Tầm nhìn:

…GPLAW trở thành không chỉ là một hãng luật chuyên nghiệp về đầu tư và kinh doanh, phát triển bền vững mà còn là một cộng sự tin cậy trên con đường phát triển của mỗi Khách hàng…

2. Sứ mệnh:

 • Phát triển bền vững cùng Khách hàng;
 • Hãng luật chuyên nghiệp về đầu tư và kinh doanh với các dịch vụ pháp lý hiệu quả, luôn gia tăng giá trị và bảo đảm an toàn pháp lý cho Khách hàng;
 • Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tin cậy, lâu dài với Khách hàng và các đối tác khác.

3. Giá trị cốt lõi:

Luật sư GPLaw là những luật sư có các giá trị Tâm - Tài – Tín:

 • TÂM: Bảo vệ công lý, phụng sự Khách hàng với trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp luật sư trong sáng.
 • TÀI: Giải pháp pháp lý sáng tạo, toàn diện và hiệu quả dựa trên nền tảng: kiến thức pháp luật chuyên sâu, kỹ năng luật sư chuyên nghiệp, kinh nghiệm hành nghề luật sư đa dạng, thông hiểu thực tế kinh doanh và pháp lý.
 • TÍN: Tận tâm phụng sự Khách hàng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Khách hàng như bảo vệ lợi ích của chính mình.

4. Cam kết:

Với Khách hàng:

 • Vì quyền lợi của Khách hàng: bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc không xung đột lợi ích; 
 • Trung thực - tận tâm: bảo đảm thực hiện cao nhất trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp luật sư, năng động, nỗ lực, tận tâm phục vụ Khách hàng.
 • Sáng tạo - hiệu quả: bảo đảm cung cấp các giải pháp pháp lý sáng tạo, toàn diện, có khả năng giải quyết thành công các vấn đề pháp lý cá biệt của Quý Khách hàng. 
 • Bảo mật thông tin: bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật thông tin, không tiết lộ khi không có sự đồng ý của Khách hàng.

Với Luật sư/Chuyên viên pháp lý/Nhân viên

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy trí tuệ tập thể, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau.
 • Tôn trọng, đề cao và phát triển khả năng sáng tạo của cá nhân, khẳng định và tôn vinh những cá nhân làm việc tốt.
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập;

Với Cộng đồng và Xã hội:

GPLAW có trách nhiệm thông qua hoạt động nghề nghiệp luật sư và hoạt động xã hội sẽ góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.