GPLAW - Giải pháp luật

Hợp đồng đầu tư & thương mại

Trong môi trường đầu tư - kinh doanh phức tạp hiện nay, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng đều cần thiết phải thiết lập các mối quan hệ làm việc linh hoạt và hợp đồng có hiệu lực để có thể cạnh tranh trên thương trường. Do vậy, nếu hợp đồng vô hiệu, hoặc các điều khoản hợp đồng lỏng lẻo, sơ hở thì khi một trong các bên không thiện chí thực hiện hợp đồng hoặc bị cơ quan nhà nước xử lý vi phạm, sẽ không chỉ dẫn đến hậu quả nặng nề làm mất cơ hội kinh doanh mà còn làm phát sinh các thiệt hại và chi phí lớn để giải quyết các vi phạm, tranh chấp, kiện tụng kéo dài. 

GPLAW có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý hợp đồng và có thể cung cấp các giải pháp pháp lý thực tế, thận trọng để vừa đạt được mục tiêu kinh doanh - thương mại của khách hàng, vừa bảo đảm an toàn pháp lý. GPLAW đã tư vấn thẩm định, soạn thảo, đàm phán ký kết nhiều loại hợp đồng đầu tư và thương mại, như: hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư – kinh doanh, BT, BOT, BTO, hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, cơ sở hạ tầng, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp trong doanh nghiệp, hợp đồng chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng thương mại mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ...

Phương pháp của GPLAW là tập trung chuyển tải các mục tiêu kinh doanh - thương mại và kỹ thuật của khách hàng thành văn bản hợp đồng, đồng thời phòng tránh, giảm thiểu tối đa rủi ro, vi phạm, tranh chấp và kiện tụng bằng việc soạn thảo và đàm phán hợp đồng phù hợp, rõ ràng và có hiệu lực pháp lý.

Kỹ năng của GPLAW là tiến hành thẩm định, phân tích các tài liệu, thông tin của các bên, làm rõ và ghi nhận đầy đủ thỏa thuận chung của các bên về các điều kiện thương mại - kỹ thuật, phân tích các lợi ích và rủi ro của mỗi bên trong giao dịch, xây dựng lộ trình thời gian về các bước thực hiện hợp đồng và giải pháp pháp lý bảo đảm hợp đồng được các bên tuân thủ, thực hiện đúng trên thực tế, đồng thời phòng tránh, giảm thiểu tối đa rủi ro, vi phạm, tranh chấp và kiện tụng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

GPLAW quan niệm một hợp đồng hoàn hảo không phải là dài hay ngắn, đơn giản hay phức tạp, mà là hợp đồng mà sau khi ký kết và có hiệu lực pháp lý, các bên thực hiện và hoàn thành nó một cách tự nhiên như không hề có hợp đồng, và đương nhiên các bên sẽ không hề phát sinh vi phạm hay tranh chấp liên quan đến hợp đồng. Khi đó, hợp đồng đã tự nó chuyển tải được toàn bộ mong muốn của các bên về các điều kiện thương mại - kỹ thuật - pháp lý khi ký kết. Đó là tiêu chí cao nhất của một hợp đồng hoàn hảo đối với khách hàng, tuy nhiên sẽ không có một hợp đồng hoàn hảo cho mọi giao dịch vì mỗi hợp đồng là một sản phẩm đơn nhất cho một giao dịch duy nhất. GPLAW sẽ thực hành nghề nghiệp vì lợi ích đó của khách hàng.

GPLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về thẩm định, soạn thảo, đàm phán hợp đồng sau đây:

THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁP LÝ 

 • Nghiên cứu tài liệu, thông tin liên quan của các bên hợp đồng trong trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng, nhằm ghi nhận chính xác nhất thỏa thuận chung của các bên về các điều kiện thương mại và kỹ thuật trong mỗi giao dịch cụ thể;
 • Đánh giá và phân tích các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của mỗi bên trong mỗi giao dịch hợp đồng cụ thể; 
 • Báo cáo thẩm định các rủi ro hợp đồng và đề xuất giải pháp pháp lý bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng; khả năng thực thi hợp đồng trên thực tế; phòng tránh, giảm thiểu tối đa rủi ro, vi phạm, tranh chấp và kiện tụng.

TƯ VẤN CƠ CẤU VÀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

 • Tư vấn khuôn khổ pháp lý của hợp đồng và đề xuất cơ cấu các điều khoản nội dung của hợp đồng phù hợp nhất với giao dịch của các bên, bảo đảm tính hiệu lực theo quy định của pháp luật và khả năng thực thi hợp đồng trên thực tế.
 • Tư vấn điều kiện pháp lý và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp nhất với giao dịch của các bên và quy định của pháp luật;

TƯ VẤN SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Tư vấn cơ cấu, soạn thảo mới hoặc cơ cấu, soạn thảo lại hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng nhằm đạt được các điều khoản hợp đồng rõ ràng, đáp ứng mục tiêu kinh doanh - thương mại và bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng trong hợp đồng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí hợp đồng: biện pháp bảo đảm hợp đồng, thanh toán, bảo hiểm, thuế, phí, lệ phí…nhằm đưa ra giải pháp pháp lý có lợi nhất cho khách hàng về giảm thiểu chi phí hợp đồng, tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh phát sinh từ hợp đồng;
 • Tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng: thẩm định tư cách pháp lý, thủ tục phê chuẩn nội bộ của các bên ký kết, thủ tục công chứng, chứng thực, đăng ký hợp đồng …;
 • Tư vấn, soạn thảo các (bộ) hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của khách hàng;
 • Phân tích và đánh giá về giao dịch hợp đồng, tư vấn cho khách hàng nhận biết các lợi thế đàm phán, các vấn đề mấu chốt, mang tính chiến lược trong đàm phán, thương thảo hợp đồng;
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng đàm phán, thương thảo với đối tác về nội dung hợp đồng, điều chỉnh lại hợp đồng dựa trên kết quả đàm phán.

Xem Hướng dẫn pháp lý Hợp đồng đầu tư & thương mại