GPLAW - Giải pháp luật

Bất động sản & Xây dựng

TƯ VẤN KINH DOANH BĐS VÀ DỊCH VỤ BĐS

Tư vấn cho DN, cá nhân trong nước và DN, cá nhân nước ngoài, Người VN định cư ở nước ngoài về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc phát triển, sở hữu, kinh doanh, quản lý và vận hành BĐS và dịch vụ BĐS (gồm: kinh doanh nhà ở, văn phòng, diện tích thương mại, nhà xưởng, công trình xây dựng, quyền SDĐ…, kinh doanh dịch vụ môi giới, tiếp thị, định giá, quản lý, vận hành BĐS…).

 • Tư vấn điều kiện kinh doanh, phạm vi hoạt động kinh doanh và đăng ký kinh doanh BĐS, dịch vụ BĐS;
 • Tư vấn điều kiện đưa BĐS vào kinh doanh, mua bán, cho thuê, thế chấp…;
 • Tư vấn soạn thảo, thẩm tra pháp lý về hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đấu giá liên quan đến giao dịch BĐS.
 • Tư vấn các giao dịch huy động vốn/ tài trợ/cho vay/thế chấp/xây dựng BĐS.
 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán Hợp đồng kinh doanh BĐS (đầu tư - tạo lập, mua - bán, thuê - cho thuê, thuê mua BĐS) và các giao dịch liên quan (hợp tác đầu tư, đặt cọc, ủy quyền, di chúc …);
 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán Hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS (quản lý & vận hành, môi giới & đại lý, tiếp thị & quảng cáo, tư vấn, đấu giá, định giá, sàn giao dịch BĐS).
 • Tư vấn thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch BĐS, tặng cho, phân chia, thừa kế BĐS, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp BĐS, hợp đồng kinh doanh BĐS, kinh doanh dịch vụ BĐS và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến BĐS, dịch vụ BĐS.

TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BĐS

Tư vấn cho Chủ đầu tư dự án BĐS, Bên cho vay, Nhà thầu về các vấn đề pháp lý trong các giai đoạn phát triển dự án BĐS: Chuẩn bị dự án – Thực hiện dự án –  Kết thúc dự án – Quản lý, khai thác, kinh doanh dự án (Khu đô thị mới, Khu nhà ở, Khu công nghiệp, Khu liên hợp hoặc khách sạn cao cấp, Khu resort, Trung thâm thương mại, Tòa nhà văn phòng, Khu vui chơi giải trí…).

Chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng BĐS

 • Tư vấn lựa chọn hình thức, phương thức đầu tư, hợp tác kinh doanh;
 • Tư vấn xin các chấp thuận và giấy phép từ các cơ quan nhà nước liên quan: chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký chứng nhận đầu tư, giấy phép quy hoạch kiến trúc, ý kiến về thiết kế cơ sở, Giấy phép xây dựng;
 • Tư vấn xin thu hồi và giao, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cắm mốc, bàn giao thực địa, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn các thỏa thuận chuyên ngành: đấu nối hạ tầng, PCCC, chiều cao công trình;
 • Tư vấn chuẩn bị các gói thầu, HSMT, HSDT và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của đấu thầu: Đo đạc địa chính, Thiết kế quy hoạch công trình xây dựng; Khảo sát phục vụ thiết kế quy hoạch; Tư vấn thiết kế cơ sở, Tư vấn đánh giá tác động môi trường; Tư vấn lập dự án đầu tư;
 • Tư vấn các giao dịch huy động vốn/ tài trợ/cho vay/thế chấp dự án BĐS.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng BĐS

 • Tư vấn chuẩn bị các gói thầu, HSMT, HSDT và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của đấu thầu: Tư vấn QLDA, Tư vấn chứng nhận chất lượng công trình xây dựng, Khảo sát xây dựng; Tư vấn thiết kế và Thẩm tra thiết kế kỹ thuật-thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán; Thi công và Giám sát thi công xây dựng
 • Tư vấn, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng trong hoạt động xây dựng của dự án BĐS theo pháp luật Việt Nam và Các Điều Kiện Hợp Đồng FIDIC;
 • Tư vấn về bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của KTS, KS.

Kết thúc dự án đầu tư xây dựng BĐS

 • Tư vấn nghiệm thu công trình hoàn thành và hoàn công; Kiểm định chất lượng công trình; Bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
 • Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu kiểm toán và đàm phán, soạn thảo hợp đồng thuê kiểm toán;
 • Tư vấn thanh quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn lập hồ sơ xin sở hữu công trình sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
 • Tư vấn việc bảo hành và bảo trì công trình xây dựng.

Quản lý, khai thác, kinh doanh dự án BĐS

 • Tư vấn điều kiện pháp lý, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng bán/cho thuê sản phẩm của dự án BĐS;
 • Tư vấn, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng quản lý và vận hành, môi giới & đại lý, tiếp thị BĐS...
 • Tư vấn các giao dịch huy động vốn/ tài trợ/cho vay/thế chấp sản phẩm của dự án BĐS;
 • Tư vấn thành lập, tổ chức họp, ban hành quy chế hoạt động của Ban quản trị Khu nhà ở.

TƯ VẤN MUA BÁN - SÁP NHẬP (M&A) VÀ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BĐS

Tư vấn cho Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án BĐS, giao dịch mua bán – sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực BĐS:

 • Tư vấn chính sách và pháp luật liên quan đến chuyển nhượng dự án BĐS, các vấn đề mua bán cổ phần, quyền kiểm soát và chi phối, tham gia quản lý, điều hành DN sở hữu dự án BĐS;
 • Lập báo cáo đánh giá pháp lý về BĐS, nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ tài chính, lao động, rủi ro pháp lý và thương mại của dự án BĐS hoặc của DN chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng dự án BĐS, DN sở hữu dự án BĐS mua hoặc bán cổ phần/vốn góp;
 • Tư vấn chiến lược và giải pháp pháp lý thực hiện thành công giao dịch chuyển nhượng dự án BĐS và M&A;
 • Tư vấn điều kiện pháp lý và lựa chọn hình thức, cơ cấu hợp đồng chuyển nhượng dự án BĐS, hợp đồng M&A phù hợp với giao dịch của các bên;
 • Tư vấn soạn thảo, đại diện đàm phán hợp đồng chuyển nhượng dự án BĐS, hợp đồng M&A và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch của các bên;
 • Tư vấn lập hồ sơ xin chuyển nhượng dự án BĐS, thực hiện thủ tục xin chuyển nhượng dự án BĐS, đăng ký hợp đồng M&A với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Xem Hướng dẫn pháp lý Bất động sản & Xây dựng