GPLAW - Giải pháp luật

Tranh tụng & giải quyết tranh chấp

Trong môi trường pháp lý phức tạp hiện nay, việc tìm kiếm giải pháp giải quyết thành công tranh chấp pháp lý thường là một thách thức lớn với khách hàng, do quá trình tố tụng tòa án có thể kéo dài và phức tạp, cơ chế trọng tài thương mại chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Nhưng vượt qua thách thức đó, GPLAW đã đại diện/bảo vệ thành công cho nhiều khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp về dân sự, hôn nhân – gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động, hành chính, tố tụng hình sự.

Thành công của GPLAW dựa vào sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật, tập quán thương mại và thực tiễn pháp lý tại Việt Nam. GPLAW có kinh nghiệm về các vụ kiện liên quan tới nhiều lĩnh vực pháp lý, nhiều ngành nghề kinh doanh, nhiều loại chủ thể tranh chấp và có khả năng quản lý, giải quyết những tình huống pháp lý phức tạp với sự tham gia của nhiều bên.

Phương pháp của GPLAW là lắng nghe và thấu hiểu vấn đề trong vụ việc của khách hàng, xem xét vấn đề theo nhiều khía cạnh, đặc biệt là xem xét vấn đề theo quan điểm lập trường và lợi ích của các bên tranh chấp, để từ đó đề xuất, thực hiện giải pháp pháp lý khả thi tối ưu nhất, nhằm giải quyết thành công tranh chấp và giúp đỡ khách hàng đạt được mục tiêu của mình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cao nhất cho khách hàng.

Kỹ năng của GPLAW là luôn đề cao, ưu tiên, kiên trì áp dụng triệt để nhất phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, thương lượng, hòa giải giữa các bên tranh chấp ở trước và ngay cả trong, thậm chí cả sau quá trình tố tụng tòa án, trọng tài, thi hành án. Việc đàm phán thành công sẽ giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí giải quyết tranh chấp cho khách hàng, giảm thiểu rủi ro kinh doanh và tạo cơ hội kinh doanh tiếp theo cho các bên tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án, Trọng tài, Thi hành án luôn là lựa chọn cuối cùng và luôn có mục đích hỗ trợ phương thức giải quyết tranh chấp đàm phán, thương lượng, hòa giải thành công.

GPLAW luôn nhìn nhận, đánh giá các lợi ích của khách hàng dưới góc độ thương mại – pháp lý, kết hợp các kinh nghiệm thương mại và pháp lý để đưa ra những lựa chọn giải pháp pháp lý tốt nhất cho mỗi vụ việc tranh chấp. GPLAW thấu hiểu được tầm quan trọng của việc vừa giải quyết tranh chấp về mặt pháp lý, vừa duy trì, phát triển công việc kinh doanh thương mại của khách hàng và sẽ thực hành nghề nghiệp vì lợi ích đó của khách hàng.

GPLAW cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp pháp lý sau đây:

TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Nghiên cứu và phân tích tranh chấp, đánh giá những lợi thế, bất lợi của các bên tranh chấp và những rủi ro pháp lý, thương mại có thể phát sinh;
 • Tư vấn, đánh giá và lựa chọn các giải pháp pháp lý và thực tiễn khả thi tối ưu nhất, các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp thành công.
 • Lập báo cáo nhận định pháp lý về tranh chấp và đề xuất giải pháp pháp lý giải quyết tranh chấp.

SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ  ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN, HÒA GIẢI

 • Nghiên cứu và tư vấn các tài liệu, chứng cứ liên quan đến tranh chấp mà Khách hàng hiện có;
 • Điều tra, thu thập bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ chưa có để củng cố hồ sơ tranh chấp trước, trong và sau quá trình đàm phán, hòa giải, tố tụng.
 • Kiểm tra và đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ của tất cả các bên liên quan đến tranh chấp trước, trong và sau quá trình đàm phán, hòa giải, tố tụng;
 • Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ tranh chấp, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ xuất trình trước các bên tranh chấptòa án, trọng tài, báo chí …
 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả thư cảnh cáo và đàm phán; văn bản thỏa thuận giải quyết tranh chấp, đơn khởi kiện, phản tố, yêu cầu; bản tự khai, văn bản giải trình, khiếu nại…;
 • Đại diện khách hàng đàm phán và thương thảo về giải quyết tranh chấp với các bên liên quan.
 • Hỗ trợ soạn thảo, chính thức hóa, hợp pháp hóa các thỏa thuận giải quyết tranh chấp đã đạt được bằng văn bản.

ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ TRƯỚC TÒA ÁN/TRỌNG TÀI/THI HÀNH ÁN

 • Đại diện/ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các vụ án/vụ việc dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động, hành chính trước tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành án và các cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bào chữa cho người bị nghi là tội phạm hoặc bảo vệ quyền lợi của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự trước cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án.

Xem Hướng dẫn pháp lý Tranh tụng & giải quyết tranh chấp